ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΡΧΕΙΑ   Leave a comment


Τα δέκα επτά λυμένα θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή αφιερώνονται σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να γοητεύονται από την ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

P.M. fysikos

00. ASTERI-ALBERT

1o AΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

2o AΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3o AΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Posted Δεκεμβρίου 16, 2014 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   Leave a comment


Τα  θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και έχουν αντληθεί από την ξενόγλωση βιβλιογραφία και από αρχεία θεμάτων που έχουν δοθεί σε τμηματικές εξετάσεις σπουδαστών ανωτάτων σχολών. Είναι προφανές ότι τα θέματα αυτά απευθύνον ται σε πρωτοετείς ή δευτεροετείς σπουδαστές που είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν στο μάθημα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, αλλά και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται με ιδιαίτερο ζήλο για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ελπίζω σε προσε χείς αναρτήσεις μου να ασχοληθώ και με άλλα αξιόλογα θέματα που αφορούν το στερεό σώμα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το φάσμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, που έχει διαμορφωθεί στην ιστοσελίδα μου.

P.M. fysikos 

00. ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (B!)

ΑΡΧΕΙΟ PDF: ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Posted Νοεμβρίου 27, 2014 by pmfysikos in ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΝΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Leave a comment


Για τις πέντε ασκήσεις ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή έχω να κάνω τα εξής σχόλια:

i ) Oι τρεις πρώτες ασκήσεις περιέχονται στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου » ΜΗΧΑΝΙΚΗ » των S. TIMOSHENKO & D.H. YOUNG ως προτεινόμενες ασκήσεις.  Κατά την γνώμη μου παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον απευθύνονται δε σε πρωτοετείς σπουδαστές ΦΥΣΙΚΗΣ.

ii ) Την 4η άσκηση την συνάντησα σε ιστολόγιο ΦΥΣΙΚΗΣ στο διαδύκτιο και το περιεχόμενό της με εντυπωσίασε, αλλά θεώρησα την λύση της ανεπαρκή και για τον λόγο αυτό προτιμώ την δική μου λύση.

iii) H 5η άσκηση είναι παραλλαγή μιας άσκησης που περιέχεται σε παλαιότερη ανάρτηση και μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ (Ασκηση 1η)

P.M. fysikos

00. MAKKETA ANARTHSHS

AΡΧΕΙΟ PDF : ΠΕΝΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ή μάλλον AKOYΣΤΕ την μουσική  από τα εξής δύο VIDEO

VIDEO A! : Joy Williams – Ordinary World (2010)

VIDEO B! :GREEN WAVES

Posted Νοεμβρίου 21, 2014 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ENA ENTYΠΩΣΙΑΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΟ ΜΑΖΩΝ   Leave a comment


Με το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης δύο μαζών, μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος παρουσία ομογενούς βαρυτικού πεδίου, είχα ασχοληθεί και στο παρελθόν παρουσιάζοντάς το στην ιστοσελίδα μου με τρεις αναρτήσεις στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση, μέσω των επόμενων διευθύνσεων:

 http://pmfysikos.wordpress.com/2012/12/04/                                                                  (ΘΕΜΑ 7ο)

http://pmfysikos.wordpress.com/2013/04/06/                                                                  (ΘΕΜΑ 2ο)

 http://pmfysikos.wordpress.com/2012/11/24/                                                                  (ΘΕΜΑ 17ο)

 Επειδή κατά την αντίληψή μου το θέμα σχετίζεται με την κεντρική κίνηση, σκεύθηκα ότι μπορώ να εξετάσω τις πτυχές του εκμεταλευόμενος την θεωρία των κεντρικών κινήσεων, εστιάζοντας όμως στον ενερ γειακό πυρήνα του προβλήματος. Για να παρουσιάσω όσο πιο αναλυ τικά γίνεται το θέμα, το τεμάχισα σε τρείς ασκήσεις και μάλιστα η τρίτη άσκηση είναι μια παραλλαγή του γενικού προβλήματος την λύση της οποίας έχω συναντήσει σε κάποιες ιστοσελίδες του διαδυκτίου, αλλά προτιμώ την δική μου λύση.

P.M. fysikos

00. MAKKETA ANAΡΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ENA ENTYΠΩΣΙΑΚΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΟ ΜΑΖΩΝ

Υ.Γ. Δείτε ένα εξαιρετικό VIDEO με τον νέγρο τραγουδιστή Muddy Waters και τους  Rolling Stones

VIDEO : Muddy Waters & The Rolling Stones – Mannish Boy – Live At Checkerboard Lounge

Posted Νοεμβρίου 10, 2014 by pmfysikos in Χωρίς κατηγορία

ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ   Leave a comment


Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται πέντε θέματα που αφορούν το φαινόμενο της συμβολής ηλεκτρομαγνητι κών κυμάτων, μέσω των οποίων καταδεικνύεται  η σχεδόν πλήρης ομοιότητα του φαινομένου με το αντίστοιχο φαινόμενο συμβολής υλικών κυμάτων. Για να παρουσιάσω την εργασία μου αυτή χρησιμοποιήσα ως βοήθημα το εξαιρετικό σύγγραμμα των ΑLΟΝSΟ-FΙΝ που φέρει τον τίτλο » Κύματα και Πεδία» και μάλιστα δύο από τα θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αποτελούν προτεινόμενες ασκήσεις στο σύγγραμμα αυτό. Ελπίζω με την εργασία μου αυτή να προσφέρω μια μικρή βοήθεια σε σπουδαστές που στην εξεταστέα ύλη τους υπάρχει το φαινόμενο της συμβολής.

P.M. fysikos

00. MAKKEΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AΡΧΕΙΟ PDF : ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ

Posted Οκτωβρίου 31, 2014 by pmfysikos in ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

OΚΤΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ   Leave a comment


Στην ανάρτηση αυτή περιέχονται οκτώ λυμένες ασκήσεις που έχουν επιλεγεί από την ύλη ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ που ζητείται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Η δεύτερη και η τελευταία άσκηση παρουσιάζουν κάποια δυσκολία που όμως ξεπερνιέται από μαθητές που έχουν δουλέψει σε βάθος την ύλη.

P.M. fysikos

00. ΔΙΣΚΟΣ-ΡΑΒΔΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΟΚΤΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Posted Οκτωβρίου 10, 2014 by pmfysikos in ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ   Leave a comment


Η ανάρτηση αυτή περιέχει δέκα πέντε λυμένες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, οι οποίες έχουν επιλεγεί με προσωπικά κριτήρια και στοχεύουν τις τμηματικές εξετάσεις πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών που ακολουθούν θετικές σπουδές, αλλά και σε συναδέλφους Φυσικούς που το ενδιαφέρον τους παραμένει αμείωτο για την ΦΥΣΙΚΗ και ιδιαίτερα για την ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΟΙ ασκήσεις έχουν καταχωρηθεί σε τρία ηλεκτρονικά αρχεία κατά τον εξής τρόπο:

Το 1ο αρχείο περιέχει τρείς αρκετά δύσκολες  ασκήσεις του στερεού σώματος και δύο ασκήσεις που έχουν δοθεί σε τμηματικές εξετάσεις πρωτοετών ή δευτεροετών φοιτητών.

Το 2ο αρχείο περιέχει πέντε ασκήσεις στο βαρυτικό πεδίο, μερικές από τις οποίες υπάρχουν σε καταξιωμένα βιβλία ΦΥΣΙΚΗΣ και απευθύνονται σε φοιτητές.

Το 3ο αρχείο περιέχει πέντε ασκήσεις που αφορούν στην αλληλεπίδραση δύο σωμάτων και παρουσιάζουν αρκετή δυσκολία, ακόμη και για προπτυχιακούς φοιτητές.

Τέλος ή όλη εργασία μου πλαισιώνεται με ένα μουσικό VIDEO που περιέχει την υπέροχη μελωδία του LEONARD KOHEN  » HALLELUAH » η οποία είναι διασκευασμένη σε ρυθμό JAZZ που την κάνει ακόμη πιο υπέροχη.

P.M. fysikos

MAKKETA ANAΡΤΗΣΗΣ

 1o AΡXEIO PDF                                       2o AΡXEIO PDF                                         3o AΡXEIO PDF

VIDEO :  Leonard Cohen – Hallelujah ( live at the Montreal Jazz Festival 2008 )

Posted Σεπτεμβρίου 29, 2014 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.