ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΥΓΡΟΥ -ΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΩΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   Leave a comment


Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των πιέσεων εντός υγρού που βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας ή σε κατάσταση κίνησης ως στερεό σώμα, όταν στο υγρό επιδρά το πεδίο βαρύτητας της Γης. Η όλη θεωρία αφορά πρωτοετείς ή δευτεροετείς σπουδαστές θετικών σπουδών και απαιτεί γνώσεις  διαφορικών τελεστών καθώς και κάποιες λίγες γνώσεις  Διαφορικής Γεωμετριας. Σε ιδιαίτερο αρχείο (2ο αρχείο pdf)) παρουσιάζονται δέκα λυμένες ασκήσεις που σχετίζονται με την θεωρία που περιέχεται στο 1ο αρχειο pdf.

P.M. Fysikos

00. ΜΑΚΚΕΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

1ο Αρχείο pdf: (ΘΕΩΡΙΑ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΥ

2ο Aρχείο pdf: ΔΕΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΩΣ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ

EΞΗ ΑΚΟΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ   Leave a comment


Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει έξη ακόμη λυμένα θέματα απο την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ τα οποία παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, διότι μερικά από αυτά είναι κάπως περίεργα. Τα θέματα αναφέρονται στην Υδροστατική στην Υδροδυναμι κή ενώ στο τελευταίο (6ο) εξετάζεται η ταλάντωση ενός υγρού, όπου εμπλέκεται και η δράση  ελατηρίου.

P.M. Fysikos

00. MAKKETA ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΕΞΗ ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

E! MEΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ   Leave a comment


Η ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται σε δύο αρχεία. Το ένα αρχείo (αρχείο Α!) περιλαμβάνει πέντε λυμένα θέματα Δυναμικής των Ρευστών και μια μικρή θεωρία, στην οποία αναπτύσονται κάποια θέματα ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ που πάντοτε με ενδιέφεραν και νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει κάθε υποψήφιος της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Το άλλο αρχείο (αρχείο Β!) περιλαμβάνει δέκα λυμένες ασκήσεις ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ, που στην πλειοψηφία τους είναι βατές και είναι χρήσιμο να ασχοληθεί με αυτές ο ενδιαφερόμενος για τα λίγα συναφή ζητήματα που περιέχονται στο ενχειρίδιο ΦΥΣΙΚΗΣ της Γ! Λυκείου.

P.M. fysikos

00. ΜΑΚΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 ΑΡΧΕΙΟ Α! (ΠΕΝΤΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ+ΘΕΩΡΙΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ)

 ΑΡΧΕΙΟ Β! (ΔΕΚΑ AΣKHΣEIΣ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ)

 

Δ! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ   Leave a comment


Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται δέκα πέντε λυμένα θέματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, τα οποία  έχουν επιλεγεί από την ύλη που ζητείται στις Πανελλαδικές εξετάσεις της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τα θέματα αυτά αθροιζόμενα με τα τριάντα συναφή θέματα των τριών προηγούμενων αναρτήσεών μου αποτελουν μια ευρεία βάση, που έλπίζω ότι θα βοηθήσει τους μάθητές της Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ να κατανοήσουν τα όσα είναι πιθα νόν να τους ζητηθούν στις έξετάσεις τους. Τα περισσότερα από τα θέματα που έχω αναπτύξει τα θεωρώ βατά, ενώ τα υπόλοιπα παρουσιάζουν κάποια δυσκολία που μπορεί να ξεπεραστεί με μεγαλύτερη προσπάθεια. Η δική μου προσπάθεια θα περατωθεί με την παρουσίαση του 5ου μέρους θεμάτων ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, που κυρίως θα αναφέρονται στην ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ του ενχειριδίου Φυσικής της Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ.

P.M. fysikos

 00. MAKKETA ANARTHSHS

Y.Γ.  Η ανάρτηση περιλαμβάνει δύο αρχεία PDF για ευκολότερη λήψη τους

1o AΡXEIO PDF: Δ! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ Α!)

2o AΡΧΕΙΟ PDF: Δ! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ Β!)

Posted Νοεμβρίου 6, 2015 by pmfysikos in Χωρίς κατηγορία

Γ! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ   Leave a comment


Η ανάρτηση αυτή περιέχει δέκα λυμένα παραδείγματα Ρευστομηχανικής, που έχουν επιλεγεί για μαθητές Γ! ΛΥ ΚΕΙΟΥ θετικής και τεχνολογικης κατεύθυνσης. Τα εξή πρώτα παραδείγματα είναι βατά , ενω τα υπόλοιπα τέσσερα παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες που όμως μπορούν να ξεπεραστούν από μαθητές που έχουν εμβαθύνει σε ζητήματα Φυσικής που τους αφορούν.

P.M.Fysikos

ΜΑΚΚΕΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

AΡXEIO PDF: Γ! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Posted Οκτωβρίου 31, 2015 by pmfysikos in ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ

B! MEΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ   Leave a comment


Η ανάρτηση αυτή περιλαμβάνει δέκα λυμένα θέματα από την ύλη της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, που ζητείται στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Με εξαίρεση τα τέσσερα τελευταία θέματα που είναι αρκετά δύσκολα, τα υπόλοιπα είναι  βατά και προσανατολίζουν τους υποψήφιους της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης προς  θέματα που είναι πιθανόν να τους ζητηθούν. Θα ακολουθήσει  σχετικά γρήγορα το Γ! και Δ! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗΣ, ώστε να υπάρξει ένα πλήρες βοήθημα για όσους επισκέπτονται την ιστοσελίδα μου.

P.M. fysikos 

ΜΑΚΚΕΤΑ AKΡΟΦΥΣΙΟΥ+ΠΛΑΚΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ PDF : Β! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Posted Οκτωβρίου 25, 2015 by pmfysikos in Χωρίς κατηγορία

A! MEΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ   Leave a comment


Με την ανάρτηση αυτή εγκαινιάζεται μια προσπάθεια να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα μου θέματα ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, τα οποία θα είναι είναι όσο γίνεται συμβατά με την ύλη που σχετίζεται με τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι η Ρευστομηχανική είναι ένας δύσκολος κλάδος της Φυσικής επιστήμης και η κατανόησή της είναι εξαιρετικά επίπονη υπόθεση, ιδιαίτερα στην περίπτωση της λεγόμενης τυρβώδους ροής των ρευστών, λόγω του χαώδους χαρακτήρα της, Στο σημείο αυτό για του λόγου το αληθές παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα μιας συνέντευξης του διάσημου Έλληνα μαθηματικού Δημήτρη Χριστοδούλου που έχει ως εξής:

00. ΜΑΚΚΕΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

………. Το πρόβλημα της μακρόχρονης συμπεριφοράς του στροβιλισμού περιέχει το σημαντικότερο πρόβλημα της Υδροδυναμικής, το πρόβλημα της τυρβώδους ροής, δηλαδή της ροής που μέσα της σχηματίζονται στρό βιλοι. Αυτό το πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται και στην απλουστευμένη περίπτωση που το ρευστό μπορεί να θεωρηθεί ασυμπίεστο, όπως το νερό στην καθημερινή μας εμπειρία, παραμένει απλησίαστο 260 χρόνια μετά τη διατύπωση των σχετικών εξισώσεων από τον Euler. Η εμπειρία δείχνει ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ο στροβιλισμός αποκτά χαώδη συμπεριφορά, με τον αέναο σχηματισμό μιας ατέρμονης ακολουθίας μικρότερων στροβίλων μέσα σε μεγαλύτερους. Αυτό το χάος αποκαλείται «τύρβη». Είναι κάτι που αποτελεί καθημερινή μας εμπειρία και πρόκληση αξεπέραστη για τον Μαθηματικό Φυσικό»

Πάντως για να εφησυχάσουν οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να τονιστεί ότι,  η ζητούμενη εξεταστέα ύλη Ρευστομηχανικής είναι πολύ μικρή και τα θέματα που ζητούνται είναι μικρής εμβέλειας.

P.M. fysikos

ΑΡΧΕΙΟ PDF: Α! ΜΕΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 

Posted Οκτωβρίου 16, 2015 by pmfysikos in ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ! ΛΥΚΕΙΟΥ

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.