ΔΕΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ   Leave a comment


Η ανάρτηση αυτή περιέχει δέκα λυμένες ασκήσεις ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, οι οποίες απευθύνονται σε προπτυ χιακούς φοιτητές θετικών σπουδών, αλλά και σε όλους εκείνους που θεωρούν την Νευτώνεια Μηχανική ως πο λύτιμο αντικείμενο.

P.M. fysikos

03. ΜΑΚΚΕΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Y.Γ  Η ανάρτηση πλαισιώνεται με δύο μουσικά VIDEO του ταλαντούχου μουσικού ΜIK OLDFIELD. Tο ένα περιέχει την εκπληκτική  σύνθεση TUBULAR BELLS  διασκευασμένη για συναυλία, το δε άλλο την μινιμαλιστική σύνθεση BLACKBIRD.

AΡΧΕΙΟ PDF : ΔΕΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ

VIDEO A! : Mike Oldfield – Tubular bells

VIDEO B! : Mike Oldfield- Blackbird

Posted Μαρτίου 19, 2015 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΔΕΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ   Leave a comment


Οι ΔΕΚΑ ασκήσεις ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή απευθύνονται σε πρωτοετείς ή δευτεροε τείς σπουδαστές ΦΥΣΙΚΗΣ, σε συναδέλφους ΦΥΣΙΚΟΥΣ που επιθυμούν διαρκώς να αυτοαξιολογούνται και τέλος σε όσους καταπιάνονται με σχετικώς δύσκολα ή παράξενα θέματα κλασσικής ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, λόγω της γοητείας που προξενούν.

P.M. fysikos

00. MAKKETA ANARTHSHS

Υ.Γ. Θεώρησα καλό να προτείνω δύο μουσικά VIDEO που αναφέρονται στον μεγάλο μουσουργό J.S. BACH και περιέχουν μουσική του διασκευασμένη σε ρυθμό JAZZ. Πρέπει να τονιστεί ότι ο BACH αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο για όλα τα συγκροτήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με την μουσική JAZZ.

AΡΧΕΙΟ PDF:  ΔΕΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

VIDEO A:  Jacques Loussier – Toccata And Fugue in D Minor

VIDEO B: The Swingle Singers & The Modern Jazz Quartet – Air For G String

 

Posted Φεβρουαρίου 24, 2015 by pmfysikos in Χωρίς κατηγορία

ΟΚΤΩ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ   Leave a comment


Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται οκτώ θέματα που σχετίζονται με την κίνηση μιας μάζας μέσα σε δυναμικό πεδίο κεντρικής δύναμης. Τα περισσότερα από τα θέματα αυτά έχουν δοθεί σε εξετάσεις φοιτητών που ακολου θούν θετικές σπουδές σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία της χώρας, αναφέρονται δε στις διαφορικές εξισώσεις ως προς τον χρόνο ή προς την πολική γωνία, οι οποίες περιγράφουν την τροχιά που ακολουθεί μια μάζα εντός πεδίου κεντρικής δύναμης καθώς και στην έννοια της ενεργού δυναμικής ενέργειας, με την βοήθεια της οποίας αντιμετωπίζονται αρκετά συναφή ζητήματα.

P.M. fysikos

00. MAKKETA ANARTHSHS

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΟΚΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Posted Ιανουαρίου 13, 2015 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΔΕΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ   Leave a comment


Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζονται δέκα λυμένα θέματα, σε δύο αρχεία PDF, που σχετίζονται με την κίνηση μιας μάζας μέσα σε συντηρητικό πεδίο δυνάμεων, δηλαδή δυνάμεων που απορρέουν από συνάρτηση δυναμι κής ενέργειας. Τα περισσότερα από τα θέματα αυτά έχουν δοθεί σε τμηματικές εξετάσεις φοιτητών  Πανεπι στημίων και Πολυτεχνείων, παρουσιάζουν όμως ενδιαφέρον και για όσους  ενδιαφέρονται για την  Κλασσική ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

P.M. fysikos

00. ELIKA

1o AΡXEIO PDF :  ΔΕΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  

2o AΡΧΕΙΟ PDF : ΔΕΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Y.Γ  Ακούστε ένα ΟΜΟΡΦΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Posted Δεκεμβρίου 27, 2014 by pmfysikos in Χωρίς κατηγορία

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΡΧΕΙΑ   Leave a comment


Τα δέκα επτά λυμένα θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή αφιερώνονται σε όλους εκείνους που εξακολουθούν να γοητεύονται από την ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

P.M. fysikos

00. ASTERI-ALBERT

1o AΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

2o AΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3o AΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Posted Δεκεμβρίου 16, 2014 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   Leave a comment


Τα  θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και έχουν αντληθεί από την ξενόγλωση βιβλιογραφία και από αρχεία θεμάτων που έχουν δοθεί σε τμηματικές εξετάσεις σπουδαστών ανωτάτων σχολών. Είναι προφανές ότι τα θέματα αυτά απευθύνον ται σε πρωτοετείς ή δευτεροετείς σπουδαστές που είναι υποχρεωμένοι να εξεταστούν στο μάθημα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, αλλά και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται με ιδιαίτερο ζήλο για την ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ελπίζω σε προσε χείς αναρτήσεις μου να ασχοληθώ και με άλλα αξιόλογα θέματα που αφορούν το στερεό σώμα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το φάσμα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, που έχει διαμορφωθεί στην ιστοσελίδα μου.

P.M. fysikos 

00. ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (B!)

ΑΡΧΕΙΟ PDF: ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Posted Νοεμβρίου 27, 2014 by pmfysikos in ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΝΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ   Leave a comment


Για τις πέντε ασκήσεις ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή έχω να κάνω τα εξής σχόλια:

i ) Oι τρεις πρώτες ασκήσεις περιέχονται στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου » ΜΗΧΑΝΙΚΗ » των S. TIMOSHENKO & D.H. YOUNG ως προτεινόμενες ασκήσεις.  Κατά την γνώμη μου παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον απευθύνονται δε σε πρωτοετείς σπουδαστές ΦΥΣΙΚΗΣ.

ii ) Την 4η άσκηση την συνάντησα σε ιστολόγιο ΦΥΣΙΚΗΣ στο διαδύκτιο και το περιεχόμενό της με εντυπωσίασε, αλλά θεώρησα την λύση της ανεπαρκή και για τον λόγο αυτό προτιμώ την δική μου λύση.

iii) H 5η άσκηση είναι παραλλαγή μιας άσκησης που περιέχεται σε παλαιότερη ανάρτηση και μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ (Ασκηση 1η)

P.M. fysikos

00. MAKKETA ANARTHSHS

AΡΧΕΙΟ PDF : ΠΕΝΤΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ή μάλλον AKOYΣΤΕ την μουσική  από τα εξής δύο VIDEO

VIDEO A! : Joy Williams – Ordinary World (2010)

VIDEO B! :GREEN WAVES

Posted Νοεμβρίου 21, 2014 by pmfysikos in ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.