Archive for the ‘ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ’ Category

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Γ!)   Leave a comment


Με την ανάρτηση αυτή ολοκληρώνεται το κεφάλαιο της ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ σε επίπεδο ενός πρωτοετούς σπουδαστή που τον ενδιαφέρει η ΦΥΣΙΚΗ. Το τρίτο μέρος των λυμένων θεμάτων περιλαμβάνει κάπως δυσκολότερες ασκήσεις, πολλές από τις οποίες απαιτούν γνώσεις Διαφορικού και Ολοκληρωτικού λογισμού.

Υ.Γ. Τα δύο VIDEO που ακολουθούν περιέχουν δύο εκλεκτά ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΔΟΥΔΙΑ που τα ερμηνευουν ξεχωριστοί καλλιτέχνες που κοσμούν την Ελληνική μουσική και την συγκράτουν ακόμη σε υψηλό επίπεδο, παρά την κατάρευση πολλών αξιών της κοινωνίας μας για την οποία κατάρευση όλοι ετθυνόμαστε αναλογικά.

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Γ!)

VIDEO A! : ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ,  Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ

VIDEO B! : ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ – ΤΡΙΦΩΝΟ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β!)   Leave a comment


Με τα θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή επεκτείνεται ο αριθμός των λυμένων παραδειγμάτων στο κεφάλαιο του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα περισσότερα παραδείγματα αντιστοιχούν σε θέματα εξετά σεων του παρελθόντος, μερικά δε παρουσιάζουν κάποια δυσκολία. Θα ακολουθήσει σύντομα και το τρίτο μέρος θεμάτων, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός για να καληφθεί το κεφάλαιο της Ηλεκτροδυναμικής.

VIDEΟ : ENAΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β!)

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α!)   Leave a comment


Τα θέματα που περιέχονται στην ανάρτηση αυτή διδάσκονται σήμερα μόνο στους πρωτοετείς φοιτητές των θετικών Σχολών των Πανεπιστημίων και των Πολυτεχνείων της χώρας μας. Σε παλαιότερες εποχές πολλά από τα θέματα αυτά μπορούσαν να τεθούν στις εισαγωγικές εξετάσεις των Σχολων αυτών, όπου η εξεταστέα ύλη περιείχε την θεωρία της Ηλεκτροδυναμικής, δηλαδή την θεωρία του ηλεκτρικού ρεύματος. Δυστυχώς η θεωρία αυτή λείπει σχεδόν παντελώς από τα σημερινά προγράμματα διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής στα ΛΥΚΕΙΑ, αφού οι φωστήρες που διαφεντεύουν τα πράγματα της Ελληνικής Παιδείας φρόντισαν να την εξωβε λίσουν. Προσωπικά τα θέματα της Ηλεκτροδυναμικής τα ατενίζω ως ένα << εξαιρετικό κρασί>> που η γεύση του μου ξυπνά αναμνήσεις από το παρελθόν, όπου οι σπουδαστές με πολύ κόπο και προσπάθεια μπορούσαν να αποκτήσουν  στέρεες γνώσεις.

Υ.Γ. Ενεργοποιώντας το παρακάτω VIDEO μπορείτε να ακούσετε την έξοχη μελωδία TΡΙΠΛΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ- LARGO του μεγάλλου μουσουργού L. V. BEETHOVEN, η οποία κατά την γνώμη μου συνάδει με την όλη καταθλιπτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην χώρα μας.

VIDEO : Triple Concerto- Largo  (L.V. Beethoven)

ΑΡΧΕΙΟ PDF : ΛΥΜΕΝA ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α!)

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ   Leave a comment


Με την ανάρτηση αυτή συνεχίζεται η προσπάθειά μου να παρουσιάσω θέματα ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ που αυτή την εποχή διδάσκονται μόνο σε πρωτοετείς φοιτητές των θετικών σπουδων. Σε παλαιότερες εποχές πολλά από τα θέματα αυτά περιλαμβάνονταν στην εξεταστέα ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων για τις ανώτατες Σχολές και προσωπικά είχα ασχοληθεί επί μεγάλο χρόνο με την διδασκαλία των ζητημάτων αυτών. Το αρχείο PDF που ακολουθεί περιέχει την θεωρία της ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, η οποία κατά κύριο λόγο αφορά το ηλεκτρικό πεδίο ροής σε μεταλλίκό αγωγό σε επόμενες δε αναρτήσεις θα εκτεθούν λυμένες ασκήσεις σε αρκετά μεγάλο αριθμό.

ΑΡΧΕΙΟ PDF :  ΘEΩΡΙΑ HΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ


ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Γ!) + ΔΕΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   Leave a comment


Με την ανάρτηση  αυτή περατώνεται η προσπάθειά μου να παρουσιάσω το κεφάλαιο της ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ σε επίπεδο ενός πρωτοετούς ή δευτεροετούς σπουδαστή Φυσικής. Το τρίτο μέρος της όλης προσπάθειας αναφέ ρεται στο ηλεκτροστατικό πεδίο που δημιουργεί ένα διηλεκτρικό υλικό που παρουσιάζει μια παγιωμένη πόλω ση,  πρ πει δε να δηλώσω ότι από τα φοιτητικά μου χρόνια τα σχετικά θέματα πάντα με ταλάνιζαν, διότι απουσί αζε μια συνεπής βιβλιογραφία. Με το πέρασμα όμως του χρόνου τα πράγματα βελτιώθηκαν και έτσι κατάφερα και εγώ να βελτιώσω τις γνώσεις μου πάνω στα ζητήματα που αφορούν την συμπεριφορά ενός διηλεκτρικού σώματος σε περιβάλλον ηλεκτροστατικού πεδίου,  μόλις δε σήμερα τολμώ να εκφράσω τις σκέψεις μου πάνω στα δύσκολα αυτά θέματα χωρίς να γνωρίζω αν το αποτέλεσμα θα έχει επιτυχία.

ΑΡΧΕΙΟ PDF A! ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (MEPOΣ Γ!)

ΑΡΧΕΙΟ PDF B! : ΔΕΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ HΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

Y.Γ. Ακολουθούν δυο μουσικά VIDEO με μελωδίες των συνθετών Μike Oldfield και Leonard Kohen

VIDEO A! : Shabda (Music of spherees) – Mike Oldfield

VIDEO B! : Hallelujah – Leonard Kohen

ΘΕΩΡΙΑ ΗΚΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β!) + ΔΕΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   Leave a comment


Η ανάρτηση  αυτή περιλαμβάνει την θεωρία του ηλεκτρικού πεδίου ενός αγωγού και ενός πυκνωτή που το ηλεκτρικό τους φορτίο είναι στατικό, απευθύνεται  δε σε πρωτοετείς σπουδαστές των θετικών σχολών καθώς και σε συναδέλφους μου Φυσικούς  που τα ενδιαφέροντά τους υπερβαίνουν την διδασκαλία  στο ΛΥΚΕΙΟ. Ακόμη περίλαμβάνονται στην ανάρτηση δέκα λυμένα παραδείγματα, που η κατανόησή τους απαιτεί γνώσεις μαθηματι κής ανάλυσης μερικά δε από αυτά παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία.

AΡΧΕΙΟ PDF A! : ΘΕΩΡΙΑ HΛEKTPΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ B!)

ΑΡΧΕΙΟ PDF B! : ΔΕΚΑ ΛYMENA ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ HΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α!) + ΔΕΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ   Leave a comment


Με την αναρτησή μου αυτή αρχίζει μια προσπάθεια να παρουσιάσω θέματα από το κεφάλαιο του ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, που στην Γ! τάξη του ΛΥΚΕΙΟΥ  δεν διδάσκεται, αφού οι φωστήρες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που είναι υπεύθυνοι για την συγκρότηση του  προγράμματος της εξεταστέας ύλης φρόντισαν να το εξωβελίσουν. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι δομημένα στο επίπεδο ένος πρωτοετή ή ενος δευτεροετή σπουδαστή των θετικών σπουδών, αλλά αφορούν και  συναδέλφους Φυσικούς που πιθανώς ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέ ρεται  στις γενικές ιδιότητες που παρουσιάζει το ηλεκτροστατικό πεδίο, πλαισιώνεται δε από δέκα λυμένα παρα δείγματα που για την κατανόησή τους απαιτούνται γνώσεις Μαθηματικής Ανάλυσης. Θα ακολουθήσουν το δεύτερο μέρος, που θα περιλαμβανει  θέματα των φορτισμέων αγωγών και πυκνωτών καθώς και αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα και το τρίτο μέρος, που θα αφορά το ηλεκτροστατικό πεδίο εντός της ύλης και αντίστοι χα λυμένα θέματα.

ΑΡΧΕΙΟ PDF A! : ΘΕΩΡΙΑ HΛEKTPΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α!) 

ΑΡΧΕΙΟ PDF B! : ΔΕΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

Υ.Γ (1) : Στην διεύθύνση Α! και στην διεύθυνση Β! μπορείτε να βρείτε ευκολότερα λυμένα θέματα ΗΕΚΤΡΟΣΤΑ ΤΙΚΗΣ, που αφορούν μαθητές της Β! ΛΥΚΕΙΟΥ.

Υ.Γ. (2) :  Στα δύο VIDEO που ακολουθούν  μπορείτε να ακούσετε την μουσική ενός ΕΛΛΗΝΑ μουσικού που ανήκει στο περιθώριο, αλλά έχει το δικό του στύλ που είναι επηρεασμένο από την μοντέρνα Ηλεκτρονική μουσική.

VIDEO A !: Sundayman – Faded moments

VIDEO B! : Sundayman – Retronome -Ready for you-Official Clip